Inschrijven

Huidig schooljaar

Neem rechtstreeks contact op met de school via mail of telefoon. Let op! Tijdens de aanmeldingsperiode voor het schooljaar 2024-2025 (27 februari 2024 tot 19 maart 2024) worden er geen inschrijvingen gedaan voor het lopende schooljaar.

Volgend schooljaar: 2024-2025

Alle kleuter- lager- en basisscholen van Tessenderlo werken met één digitaal aanmeldingssysteem

Alle nieuwe leerlingen die zich voor het schooljaar 2024 - 2025 willen inschrijven in een kleuter-, lagere en basisschool van Tessenderlo, moeten zich eerst aanmelden via het digitaal aanmeldingssysteem tussen 27 februari 2024 (08u00) en 19 maart 2024 (20u00) alvorens de effectieve inschrijving kan plaatsvinden.
Opmerking: Het moment van aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode heeft geen invloed op het ordenen van de aanmeldingen. 
Bv.: Iemand dit zich heeft aangemeld in maart heeft evenveel kans op een plaatsje als iemand die zich heeft aangemeld in februari.

Heeft uw kind nog geen rijksregisternummer? Neem contact op met het secretariaat op het nummer: 013 66 27 36.

Indien u na deze aanmeldperiode inschrijft moet u wachten op de start van de vrije inschrijvingen op 23 mei 2024. U moet dan niet meer aanmelden, maar rechtstreeks contact opnemen met de school.

Wie moet zich aanmelden voor het schooljaar 2024-2025?

Bereken hier de instapdatum van je kleuter.

Waarom eerst aanmelden?

Alle scholen bepalen een maximum aantal leerlingen zodat ze op een comfortabele manier kwalitatief onderwijs kunnen bieden. Daardoor kan het zijn dat een school voor sommige klassen nog vrije plaatsen heeft en voor andere klassen volzet is. Om te vermijden dat ouders van school naar school moeten lopen om hun kind te laten inschrijven, is er voor gekozen om alle nieuwe leerlingen eerst aan te melden. 

Aanmelden wil zeggen dat je laat weten welke scholen je voorkeur hebben om je kind naar school te laten gaan. Het aanmeldingssysteem bekijkt of er voldoende plaats is, ordent aanmeldingen en laat je weten waar je kind een plaats heeft. Pas daarna ga je je kind fysiek inschrijven op school.   

Wat te doen na aanmelding?

Na de digitale aanmelding van uw kind(eren) moeten gunstig gerangschikte leerlingen zich fysiek komen inschrijven in de school. Dat kan in de periode van 22 april 2024 t.e.m. 13 mei 2024.

Voorrangsregels

Broers/zussen van leerlingen en kinderen van personeelsleden krijgen voorrang op alle andere kinderen. Zij moeten zich evengoed aanmelden via hetzelfde systeem tijdens dezelfde periode.

Voor de andere leerlingen worden de opgegeven wensen maximaal gerespecteerd, beginnende met de vrije schoolkeuze. Indien toch meer kinderen zich aanmelden dan er vrije plaatsen zijn in een school, ordent het systeem op basis van afstand en daarna op toeval.

Kijkmomenten Wereldwijzer

Meer info volgt over het volgende kijkmoment voor kleuters geboren in het jaar 2022.

Capaciteiten 2024 - 2025

Kleuterschool Capaciteit Aantal verwacht zittende Vrije plaatsen
Geboortejaar 2019 48 34 14
Geboortejaar 2020 48 44 4
Geboortejaar 2021 48 24 24
Geboortejaar 2022 48 24 24

Datum telling: 22/05/2024

Lagere school Capaciteit Aantal verwacht zittende Vrije plaatsen
1e leerjaar 48 36 12
2e leerjaar 48 39 9
3e leerjaar 48 35 13
4e leerjaar 48 30 18
5e leerjaar 48 33 15
6e leerjaar 48 31 17
Totaal lagere school 288 208 80

Datum telling: 22/05/2024

Welke datum kan mijn kleuter instappen?

Geboortejaar 2022
Kindjes geboren tot en met… Stappen ten vroegste in vanaf…
2 maart 2022 2 september 2024 (Na de zomervakantie)
4 mei 2022 4 november 2024 (Na de herfstvakantie)
6 juli 2022 6  januari 2025 (Na de kerstvakantie)
3 augustus 2022 3 februari 2025
10 september 2022 10 maart 2025 (Na de krokusvakantie)
22 oktober 2022 22 april 2025 (Na paasvakantie)
2 december 2022 2 juni 2025 (Na feestdag O.H.-Hemelvaart)
Geboren tot en met 31 december 2022? 
Dan moet je je kind ook aanmelden!
1 september 2025